Kontejner typický pro řadu vyvážečů camelid. Možné naložení eurobeden a ovocnářských boxů určených k přepravě ovoce a zeleniny. Každý typ camelidu má vlastní kontejner, který je specifický dle délky a nosnosti.